8 skäl till att Tjörn är så bra…

1. De är rankade högre i Sveriges Kommuner och Landsting. 
Motivering:
Tjörn kommer på sjätte plats i Västra Götaland – Bahamas är inte ens med.

2. Pendelavstånd till Göteborg
Motivering:
Det går snabbt och smidigt att ta sig från Tjörn till Göteborg med buss och bil – från Bahamas är det mer omständligt.

3. Det är en av Västra Götalands tryggaste kommuner.
Motivering:
Kommuner och Landsting valde att inte ens ta med Bahamas i rankingen.

4. Tjörn har lägre arbetslöshet.
Motivering:
Arbetslösheten på Bahamas är 13% högre än på Tjörn.

5. De har en förening för allmogebåtar.
Motivering:
Båda öarna har ett blomstrande föreningsliv – dock saknas en förening för allmogebåtar på Bahamas.

6. Nordiska akvarellmuseet ligger på Tjörn.
Motivering:
På Bahamas finns det enligt våra källor inget akvarellmuseum för närvarande.

7. Fastighetsnära insamling – där man får sitt återvinningsmaterial hämtat vid fastigheten.
Motivering:
Fastighetsnära insamling finns i dagsläget inte på Bahamas.

8. Det regnar mindre
Motivering:
På Tjörn uppmäts närmare 770 mm nederbörd per år – på Bahamas faller det drygt 1 270 mm regn per år.

Publicerat i GT 2015 05 07