Vill du känna på lite spänning utöver det vanliga så kan vi varmt rekommendera brovandring över gamla Lilla Bältbron mellan Fyn och Jylland i Danmark. Denna unika upplevelse är den enda i sitt slag som erbjuds i Europa och en av fyra i hela världen. Det unika är att man går på stålkonstruktionens översta balkar, ca 20 meter ovanför vägen och tågbanan och ca 60 meter ovanför Lilla Bälts strömmande vatten.

Eftersom vi befann oss på Jylland beslutade vi oss för att prova på denna annorlunda upplevelse. Vi bokade en passande tid på ”Bridgewalking Lilla Bält” och dagen innan vandringen checkade vi in på Hindsgavl Camping i Middelfart som ligger i direkt anslutning till startplatsen och informationscentralen.

När hela gruppen samlats gav vår guide, Ann Britt, oss en del information om vandringen samt en del säkerhetsföreskrifter. Därefter fick lägga ifrån oss alla lösa ägodelar som kamera, plånbok osv i en box som låstes. Innan vi gav oss iväg fick vi varsin grå engångsoverall och en säkerhetssele som vi skulle ta på oss. De grå overallerna var inte till skydd för våra egna kläder utan för att undvika trafikstörningar med färgglada kläder som lyser upp det gråa stålskelettet.

Omklädda för vandring på en broliknande modell

Från startplatsen till brofästet på Fyn-sidan var det ungefär 5 minuters promenad genom en härlig bokskog ner mot Lilla Bältbrons landfäste. Här återsamlades vi för ytterligare information innan det var dags för de första trappstegen upp till en avsats några meter under körbanan. Halvvägs upp, när vi passerade de höga trädtopparna vid sidan om oss, började man att känna av höjderna och fjärilarna i magen.
På den första avsatsen, drygt 25 meter från backen, var det ytterligare en genomgång av säkerheten. Guiden tittade noga på oss för att se och höra om vi var i stånd att fortsätta klättringen ytterligare drygt 30 meter uppåt. Anledningen till kontrollen, sa hon, är att här är vår sista och enda chans att hoppa av och gå ner igen.

Helena, Millan, Arly och Peter på den första samlingsplatsen strax under vägbanan

Det fanns en person i vår 10-mannagrupp som var något tveksam men som ändå beslutade sej för att fortsätta.
Hittills hade vi inte använt våra säkerhetslinor men nu var det dags att spänna fast dom i glidskenan som skulle följa oss hela vägen upp till toppen, över till andra sidan bron och åter till den plats vi nu befann oss.
Guiden var noga med att poängtera att om någon, efter att vi startat, skulle få höjdskräck, bli sjuk eller på annat sätt måste vända åter, tvingas hela gruppen återvända eftersom alla sitter fasts i samma glidskena utan möjlighet för enskild att komma loss. Enda stället att koppla in och ur sin säkerhetslina på glidskenan är på den plats vi står nu.
Via ett antal trappor kom vi upp till den översta balken på den ”Grå Gamla Damen”, som guiden kallade bron, och på utsidan balken fortsatte vi på en ca 60 centimeter smal stålbrygga. På vår högra sida hade vi den två meter höga översta brobalken och till vänster ett smalt räcke.

När vi nådde den bågformade brons högsta punkt, ca 60 meter ovanför vattenytan, stannade guiden för att informera oss om brobyggets historia samt om byggnader och landskapet vi såg från vår vidunderliga utsiktsplats. Det platta landskapet låg som ett vykort under och framför våra fötter. Det var en helt magnifik upplevelse.

Utsikten var helt bedårande


Den bågformade brons högsta punkt

När vi närmade oss stålkonstruktionens slut på Jyllandssidan, var det dags att korsa bron för att komma över till den andra sidan. För att komma upp på ovansidan av de översta balkarna fick vi klättra på en stege på utsidan av den två meter höga balken som vi haft vid sidan om oss.

Stegen upp till brons ovansida

Härifrån kunde vi se det brobygge som pågick på vägbanan under oss och man kunde även se åt alla väderstreck för nu var vi så högt som det gick att komma på detta stålskelett.

I överkant kan man skönja den nya motorvägsbron


Helena, Millan, Arly och Peter


På den västra sidan ser man det platta Jylland

Vi stannade till för en kort informationspaus och när vi stod där dundrade ett godståg förbi, drygt 20 meter under oss, vilket fick hela bron att vibrera.

Väg och tågbana sett från ovan

När vi klättrat ner på stegen på andra sidan bron var det samma sträcka tillbaka med en lika bedårande utsikt över bland annat den nya motorvägsbron och Lilla Bälts anslutning till Kattegatt.
Efter ännu en klättring upp till bryggan ovanpå fackverket var det dags att ta stegen och trapporna ner till platån där vi för knappt en och en halv timme sedan spände fast våra säkerhetslinor.

Hela vandringen från informationscentralen och åter gick på drygt två timmar med ombyte och den totala sträckan att gå var ca tre kilometer lång.

Sammanfattningsvis var det en helt fantastisk upplevelse som vi för all framtid kommer att ha i våra minnen och som vi inte för en sekund ångrar. Vandringen innehöll allt från stort mod, spänning, pirr i magen till fantastiska synupplevelser och skratt.

 
Höjdmässigt kan man jämföra denna brovandring med en brygga på 20,de våningens utsida av en skyskrapa.

Eftersom det inte var tillåtet att medföra kamera på vandringen har flertalet bilderna hämtats på nätet.