Stocken Camping ligger på Orust västsida. Förutom camping finns här en aktiv kanotklubb

Läs mer om Stocken Camping under fliken Resor>Resmål


Den vackra skylten hälsar dej välkommen

En helg i goda vänners lag