Bygg din egen väderkvarn

 

Förord

Nu i coronatider vill man gärna hitta på saker att göra utan att det kostar allt för mycket.
Jag byggde min väderkvarn av strö och pallvirke som jag fick plocka gratis på brädgården där jag brukar handla.
Du behöver en gnutta handlag och verktyg typ skruvdragare, bänksåg, cirkelsåg, elhyvel samt diverse handverktyg som t ex hammare, vinkel, vattenpass osv.
Det du behöver köpa är spik, skruv och lim samt färg om du vill måla kvarnen.
Vill du att den skall se riktigt gammal ut så behåll den obehandlad för att gråna i väder och vind 

Lycka till!

Samtliga nedanstående tjocklekar och bredder som jag sågat av strö- och pallvirke kan dimmensioneras efter eget behag och allt kan givetvis köpas om man så önskar. Viktigaste är att yttermåtten, dom som redovisas, blir riktiga.

(Alla nedanstående mått är i mm).

1. Stomme huskropp
Nedan min materialspec.  till huskroppen
Hörnstolpar, 4 st a´520x45x45
Spikläkt för panelen, 12 st a´270x22x45
Botten, 4 st a´290x22x68
Panel, ytterklädsel, ca 50 st a´550x12x22
Samtliga delar skall skruvas/spikas och limmas samman

Huskroppen sedd från sidan (samtliga sidor lika breda och långa)

De horisontella spikläkten skall binda samman de stående hörnstolparna och vara fäste för ytterpanelen, klädseln.

Huskroppen sedd uppifrån

Hela botten skall täckas med bräder för att få stabilitet i huskroppen och för att få fäste för foten. Innan  allt skruvas samman är det viktigt att samtliga hörn är i vinkel.


2. Stomme gavel (2 styck likadana)
Nedan min materialspec. till gavelspetsarna
Heltäckande underlag, 6 st bräder a´350x22x90
Monteringsläkt, 4 st a´250x12x25
Takskikt och ytterklädsel, 60 st a´300x12x22
Rundstång av blankpolerad metall till vingarna, 1 st a´500×32 i diameter
(Diametern och material kan väljas efter eget tycke dock ej mindre än 22 mm. Man kan även välja trästång men man bör veta att trä har sämre glidförmåga när vingarna skall snurra)
Samtliga delar skall skruvas/spikas och limmas samman

Gavelspets sedd framifrån

Alt. former på gagvelspetsar 

Gavelspetsarna skall vara heltäckande med 22 mm tjocka brädor som limmas och spikas ihop med två styck läkt på baksidan. När limmet torkat sågar du till formen på gavlarna. Gavlarna skall innan färdigställande kläs med stående panel.

Gavlar sedda från sidan

Hålet på den främre gaveln skall vara genomgång för stången till vingarna och på den bortre gaveln, fäste för stången.
OBS! Hålet i den bottre gaven skall sitta 20 mm lägre än det främre hålet.

3. Foten (när huvuddelarna av stommen är färdiga är det dags att montera en fot under huskroppen).

Nedan min materialspec. till foten
Benen, 4 st a´550x45x45
Benen skall sågas, limmas och skruvas fast i bottenstycket (enligt skiss)

Foten sedd från sidan
 
Jag har valt fyra ben som är snedställda mot marken, men man kan välja vilken typ av fot man vill, enda kravet är att det bli 250 mm mellan den heltäckande botten och marken och att den är mycket stabil.

Foten fästes med lim och skruv, 100 mm långa

Foten sedd underifrån på den heltäckande plattan

 

4. Klädsen (nu börjar det roliga, att klä huskropp och gavlar)

Jag har valt ströläkt som finns vid de tryckimpregnerade brädhögarna hos bygghandlaren. De har lite olika mått men mestadels är läkten 12 x 22 mm vilket passar väldigt bra till klädsel på stommen och även som takbeläggning.

Huskroppen

Min huskropp som jag även försåg med ett fönster på två sidor

Klädseln limmas och spikas med 25 mm långa dyckert.

Gavlarna (OBS inget hål i den bakre gavelns klädsel)


Klä den främre gaveln och borra ett hål för stången. Trä in stången i det främre hålet och fäst den i det bakre hålet med lim och skruv , därefter kläs den bakre gaveln med panel. Nu skall den yttre delen av stången luta lite uppåt.

 

Takskikt framifrån

Tak från sidan med anslutning till huskonstruktionen

Takkonstruktionen skall vara löstagbar från huskroppen

Läkten på taket (12×22) skall gå ca 15 mm utanför klädseln på gavelspetsen.
Börja med den nedersta läkten på båda sidorna och lägg nästa läkt någon mm omlott till läkten nedanför.

5. Vingarna (Nu börjar det som karaktäriserar en väderkvarn)
Nedan min materialspec. till vingarna
Armarna, 4 st a´730x32x32
Fjädern, 4  st a´600x10x70
Rutmönstret, 12 st a´600x10x10 samt 44 st a´180x10x10
Mittkloss, 1 st a´32×32 42 hög
Stabiliseringsvinklar, 4 st a´20×20 42 höga
Lock, 2 st a´22x75x75

Armarna

Såga 4 exakt lika långa ben av t.ex tryckt pallvirke.

Genomskärning av arm

Klyv hela armens längd diagonalt enligt nedan. Samtliga armar skall vara exakt lika långa och exakt lika tjocka för att nå jämvikt. Väg dom gärna före montering av själva vingen (rutmönstret).

Vingen sedd i genomskäring (när ena halvan av den genomskurna armen lyfts bort).
Vingen sedd framifrån

Börja med att fästa fjädern med lim och spik mitt på på armens understycke. Lägg därefter på 11 st läkt (180x10x10) på armen med c/c 54 mm. När dessa vinklats in,  fäst med lim och spik.
Vänd därefter hela armen upp och ned och montera de längsgående läkten (600x10x10). Börja med den översta och måtta in de två mellersta med cirka c/c 55 mm. Limma och spika när alla avstånd och vinklar är ok.

Detalj på vinge och arm

Innan armens lock monteras ovanpå vingen och fjäderdelen, skall de streckade ytorna täckas med 10 mm tjockt virke. Spika och limma
När du gjort 4 exakt likadana armar i både mått och vikt är det dags för sammanfogningen.Sammansättning av vingdelarna, detalj 1

Lägg ut armarna (vingarna) på en stor plan yta. Såga till och borra ett 32 mm hål precis i mitten på klossen (den mörklagda i mitten 32×32, 42 hög) Limma ändarna på armarna och tryck vingar mot klossen. Stickskruva  från klossen till vingen så skruven inte hamnar i klossens hål i mitten.
Tips! När du borrar hålet börja med att rita ut den exakta mittpunkten i båda ändarna på klossen. Borra sedan halvvägs från båda håll för att komma spikrakt igenom.

Sammansättning, detalj 2

Montera trekantslisten (dom pricklagda ytorna 20×20, 42 höga) med lim ock skruv. Kontrollera så att vinklarna är exakta innan slutmontering.

Sammansättning, detalj 3

Täck hela sammanfogningen med ett lock (75x75x22) på båda sidorna. Limma och skruva för att få den sista stabiliteten. 

6. Slutmontering

Ställ huskroppen på ett stadigt underlag och lyft på takkonstruktionen.


Därefter trär du på vingpaketet på stången och känner efter att den snurrar lätt. Placera vingarna så att de inte tar i taket,  såga av stången jäms med framkanten och täck hålet med en valfri kloss.

Nu är delarna lätta att skiljas åt om du vill måla din fina väderkvarn.

OBS! Om man vill att vingarna skall snurra även i lätt vind så måste rutmönstret täckas med någon form av duk

Ha det så bra med din nya skapelse