Nedan kan du läsa om de körkorts- och hastighetsbestämmelser som gäller för husbilar klassade som personbil (se fordonskategori i registreringsbeviset).

Körkortsregler för husbil:
Körkort med B-behörighet, som förvärvats före den 1 juli 1996, har rätt att framföra personbil med obegränsad totalvikt.
Efter ovanstående datum begränsades körkortets B-behörigheten till att gälla för fordon som väger
3,5 ton eller mindre.

Anledning till att vi får köra husbil och inte lastbil som väger mer än 3,5 ton är:
Den 1 maj 2006 tillkom en ny fordonsklass. Man ändrade samtliga husbilars klassificering, oberoende av vikt, från lastbil till personbil II. Enligt övergångsregeln (1 juni 1996) innebar det att de som hade B-behörighet före det datumet får köra husbil som även väger mer än 3,5 ton och uppåt

Vilka fordon är klassificerade som husbil (personbil II):
Fordonet skall vara konstruerat med boendemöjligheter vilket omfattar minst följande utrustning.

  • Sittplatser och bord
  • Sittplatser som kan göras om till sovplatser
  • Matlagningsmöjligheter
  • Lagringsmöjligheter

Utrustningen skall vara ordentligt fastsatt i väggar, golv eller tak. Bordet kan dock vara konstruerat så att det lätt går att flytta.
Fordon som är inrättat för 8 personer, utöver föraren, hänförs till lastbil, alltså inte personbil II, oavsett inredning.

Hastighetsbestämmelser för husbil i Sverige:
För fordonsklassen personbil II finns inte någon gräns för högsta tillåtna hastighet, som det finns för lastbilar.
Personbil II följer de hastighetsgränser gränser som gäller vanlig personbil.

Sammanfattning:
Alltså, har du ”vanligt” körkort som är utfärdat före den 1 juli 1996 så har du i dag rätt att köra husbil som vägar mer än 3,5 ton om husbilen är klassad som personbil II. (körkortet får inte ha varit återkallat efter detta datum)
Hastighetsgränserna för husbil är desamma som för personbilar i Sverige.

OBS! körkortsregeln gäller även inom EU, men när det gäller hastigheten så skall du följa de inhemska bestämmelserna.

Tips! Ta med dig någon form av intyg på den svenska körkortsregel, gärna på engelska, för det är inte alla länder som känner till vårt regelverk.

Lycka till med din resa